Menu

Projekty UE

scroll
07 oct’22
08 oct’22

RTM Sp. z o.o., właściciel Hotelu Olandia realizuje projekt pt. „Promocja marki OLANDIA spółki RTM na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej spółki RTM poprzez wdrożenie działań rekomendowanych w branżowym programie promocji, przy równoczesnym wprowadzeniu do oferty nowego produktu/marki na rynkach docelowych - usługi w zakresie kompleksowej opieki dietetycznej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej oraz sportowej pod nazwą OLANDIA oraz innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych i marketingowych.

Celem przedsiębiorstwa w zakresie eksportu jest rozwój i wzrost konkurencyjności spółki RTM na rynkach zagranicznych poprzez ekspansję działalności eksportowej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących korzyści:

1.Zwiększenie przychodów i zysków ze sprzedaży eksportowej oraz ogółem

2.Wzrost rozpoznawalności marki OLANDIA na rynkach docelowych

3.Pozyskanie nowych klientów

4.Zmiana wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym

5.Uzyskanie silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych.

6.Zróżnicowanie/zwiększenie rynków docelowych

Wartość projektu: 880.319,04 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 737.738,69 PLN

Dofinansowanie: 553.304,02 PLN

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem oferty zapraszamy do zapoznania się z zamówieniem (link: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1083085)

newsletter

Bądź na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami w Olandii i otrzymuj najnowsze informacje. Zapisując się otrzymasz rabat 5% na nocleg w naszym ośrodku.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by RTM Sp. z o. o., Prusim 5, 64-420, Kwilcz . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved