menu

Projekty UE

przewiń
02 mar’21
03 mar’21

RTM Sp. z o.o., właściciel Hotelu Olandia realizuje projekt pt. „Promocja marki OLANDIA spółki RTM na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej spółki RTM poprzez wdrożenie działań rekomendowanych w branżowym programie promocji, przy równoczesnym wprowadzeniu do oferty nowego produktu/marki na rynkach docelowych - usługi w zakresie kompleksowej opieki dietetycznej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej oraz sportowej pod nazwą OLANDIA oraz innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych i marketingowych.

Celem przedsiębiorstwa w zakresie eksportu jest rozwój i wzrost konkurencyjności spółki RTM na rynkach zagranicznych poprzez ekspansję działalności eksportowej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących korzyści:

1.Zwiększenie przychodów i zysków ze sprzedaży eksportowej oraz ogółem

2.Wzrost rozpoznawalności marki OLANDIA na rynkach docelowych

3.Pozyskanie nowych klientów

4.Zmiana wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym

5.Uzyskanie silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych.

6.Zróżnicowanie/zwiększenie rynków docelowych

Wartość projektu: 880.319,04 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 737.738,69 PLN

Dofinansowanie: 553.304,02 PLN

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem oferty zapraszamy do zapoznania się z zamówieniem (link: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1083085)

Newsletter

Bądź na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami w Olandii i otrzymuj najnowsze informacje. Zapisując się otrzymasz rabat 5% na nocleg w naszym hotelu.

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen